Καλησπέρα,<br><br>Στην εκφώνηση της άσκησης Α1) αναφέρεται σχετικά με τα branches ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη διακλάδωσης και επομένως η επόμενη εντολή φορτώνεται στον επόμενο κύκλο από τον οποίο γίνεται γνωστό το αποτέλεσμα της διακλάδωσης (στάδιο WR). Αν κατάλαβα σωστά το branch μπαίνει στο pipeline. Η απορία μου είναι πόσοι κύκλοι είναι το στάδιο ΕΧ που υπολογίζεται το αποτέλεσμα της διακλάδωσης;<br>
<br>Ευχαριστώ<br>