Καλησπέρα, στον τελευταίο predictor (τον tournament) ζητάτε να υλοποιήσουμε έναν από τους προτεινόμενους συνδυασμούς predictors ή πρέπει να τους κάνουμε όλους; ευχαριστώ πολύ.<br>