Καλησπέρα, <br><br>  έχω πάρει checkpoint μετά το πρώτο brekapoint του art. Κλείνω τον simics , τον ξαναανοίγω, κάνω read το chkpoint.<br><br>  Μετά βάζω     instruction-fetch-mode instruction-fetch-trace<br>                       istc-disable<br>
                       dstc-disable<br>  (με το χέρι , όχι με script )<br><br>Χρειάζεται και η εντολή disable breakpoint ή απλά παραλείπω την enable ?<br><br><br>cheers<br><br>