Καλησπέρα<br>Στο ερώτημα 4.1.1 που πρέπε να τρέξουμε τις προσομοιώσεις για line size 32 και 128 χρειάζεται να αλλάξουμε και το line size της L2 cache ή το αφήνουμε 128 όσο είναι δηλαδή και στο παράρτημα Α; <br>