Καλησπέρα, <br><br>ενώ έχω τρέξει τον simics και τρέχουν τα 3 από τα 4 benchmark κανονικά (στο part 4 της άσκησης), όταν πάω να τρέξω το equake μου πετάει το εξής:<br><br>simics&gt; run-command-file /bla/bla/cache-hierarchy.simics<br>
Duplicate object: l2c<br>Traceback (most recent call last):<br>  File &quot;&lt;string&gt;&quot;, line 1, in &lt;module&gt;<br>SimExc_General: Objects in configuration to load already exist.<br>error in Python line<br>[cache-hierarchy.simics:69] error in &#39;@&#39; command<br>
Error - interrupting script.<br><br clear="all"> Τα αλλα 3 έχουν τρέξει όμως με την ίδια &quot;είσοδο&quot; και έβγαλαν κανονικά αποτέλεσμα, αυτό μου πετάει το παραπάνω error <br>Καμια ιδέα?<br>  <br><br><br>-- <br>Grigoris Chrysos<br>
<font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><br></font></font></font></font><br><br>