Καλησπέρα. Έχω ακολουθήσει όλα &nbsp;τα βήματα κανονικά. Εκκινώ το simics, γράφω&nbsp;$text_console=&rdquo;yes&rdquo; και αμέσως μετά<div>όταν γράφω&nbsp;run-command-file targets/x86-440bx/tango-common.simics μου εμφανίζεται :&nbsp;Error: file &#39;targets/x86-440bx/tango-common.simics&#39; not found in the Simics search path.</div>
<div>Έχω κάνει και το add directory στο&nbsp;/opt/virtutech/simics-4.0/simics-4.0.63/config/startup-commands όπότε δεν ξέρω τι μπορεί να πηγαίνει στραβά.</div><div><br></div><div>Ευχαριστώ.</div><div><br></div><div><br></div><div>
<div><br></div></div>